W przemyśle używa się wielu maszyn, przeznaczanych do wykonywania konkretnych zadań. Jeną z nich jest wibrator do betonu, który umożliwia zagęszczanie mieszanki betonowej.

Tworzące się na skutek działania urządzenia wibracje, powodują wyparcie pęcherzyków powietrza. Dzięki temu w betonie nie powstają zbyt liczne ilości porów.

Trzeba jednak pamiętać, że zbyt intensywne wibrowanie betonowej mieszanki nierzadko powoduje, że mleczko cementowe zaczyna wypływać na powierzchnię, pozostawiając na dnie kruszywo. Pracując z wibratorem do betonu należy również mieć na uwadze, że niedostateczne zawibrowanie mieszanki spowoduje, że beton będzie mało wytrzymały.

Wibratory do betonu dzielą się na kilka typów. Istnieją wibratory zewnętrzne jak i wgłębne.

Drugi rodzaj tych urządzeń dzieli się ponadto na mechaniczny, częstotliwościowy i pneumatyczny. Ostatni z nich, czyi wibrator pneumatyczny, składa się z buławy (wibracje wywołuje mimośrodowy element, który znajduje się wewnątrz buławy), węża (transportuje on powietrze między sprężarką a buławą) oraz napędu (sprężarki o odpowiedniej wydajności).

https://multiksero.pl/ksero-oprawy-spiralne/