Wobec powyższych stwierdzeń utylizacja odpadów miejskich to bardzo szeroki temat, który ciągle będzie się rozwijał. Niemniej jednak, aby sprawnie działały wszelkie opisane procesy oraz pozyskiwanie surowców wtórnych i energii odnawialnej musi minąć jeszcze trochę czasu. Specjaliści zakładają, że zauważalne zmiany w zmniejszeniu ilości dotychczasowych odpadów będą dostrzegalne dopiero po 2050 roku.

Jednak samo przekonanie mieszkańców do odpowiedniej segregacji wytwarzanych przez nich śmieci to proces, który będzie wdrażany przez jakieś dziesięć lat, wobec czego na efekty musimy poczekać. Nie mniej jednak warto po raz kolejny podkreślić, jak bardzo istotne jest zwracanie uwagi na to, jak gospodarujemy odpadami. Powinniśmy uczulić się na takie działania nie tylko w domu, ale także w pracy, na wakacjach wszędzie, gdzie mamy zamiar cokolwiek wyrzucić do kosza.

Od ostatniego roku zdecydowanie widać różnicę na osiedlach, gdzie w wyznaczone dni zbiórki pod każdym płotem wystawiane są kolorowe worki, co świadczy o tym, że już coś zmienia.