Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują zasady pakietu onkologicznego. Jest to zestaw aktów prawnych, które mają usprawnić proces leczenia onkologicznego. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, pacjenci onkologiczni mają otrzymać szybszą i sprawniejszą opiekę medyczną.

W onkologi bardzo ważny jest czas. Pakiet onkologiczny ma skrócić czas oczekiwania na diagnozę i leczenie, co przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z nowotworem. Ważnym elementem pakietu onkologicznego i szybkiej terapii onkologicznej jest możliwość założenia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Taka zielona karta wystawiana jest przez odpowiedniego lekarza i uprawnia pacjenta z podejrzeniem nowotworu do ominięcia kolejek i wykonania szybkich badań. Na podstawie badań stawiana jest diagnoza i zalecane odpowiednie leczenie. Karta jest także zbiorem informacji o wykonanych badaniach, stopniu zaawansowania schorzenia oraz planie leczenia.

Do podstawowych metod leczenia onkologicznego zaliczamy leczenie chirurgiczne, radioterapię oraz chemioterapię. Leczenie możemy podzielić także ze względu na cel na radykalne oraz paliatywne, czyli objawowe. Leczenie radykalne ma na celu całkowite wyeliminowanie nowotworu.

Tutaj ważną rolę odgrywa chirurgia. Można ją stosować w połączeniu z chemioterapią, radioterapią czy hormonoterapią. Natomiast leczenie paliatywne stosuje się w przypadku osób nieuleczalnie chorych i ma ono na celu zatrzymanie choroby i poprawę jakości życia danych pacjentów.