Polska kardiologia pomimo swoich problemów może poszczycić się również sukcesami, a co najważniejsze rozwija się w dynamicznym tempie. Innowacyjne techniki leczenia wprowadzone w Polsce pozwalają na osiągnięcie niezwykłych efektów z zakresu medycyny. Rodzima kardiologia wspięła się na europejski poziom rozwoju i wciąż dąży ku jeszcze lepszemu.

Z pewnością polska kardiologia może poszczycić się nowoczesnym leczeniem w dziedzinie kardiologii interwencyjnej, a także w elektroterapii. Kiedyś rzadko stosowane, dzisiaj stają się powszechnymi metodami, z powodzeniem stosowanymi w przypadku przewlekłych chorób serca. Do innowacji możemy również zaliczyć stosowanie ablacji zaburzeń rytmu serca, a także implantacje stymulatorów czy defibrylatorów.

Nie są już to techniki nieosiągalne, ale coraz częściej stosowane i przynoszące zadowalające efekty. Jeśli chodzi o główne problemy rodzimej kardiologii, to można wskazać na luki w kompleksowości leczenia. Pacjent leczony w szpitalu otrzymuje pełną opiekę, a po powrocie do domu jego stan może się pogarszać.

Potrzebna jest rehabilitacja kardiologiczna, która mogłaby zmniejszyć śmiertelność wśród osób po zawałach mięśnia sercowego. Niezbędne jest wprowadzenie kompleksowej opieki, czyli połączenie leczenia szpitalnego z opieką poszpitalną. W tym celu należy stworzyć odpowiedni program, który pomógłby chorym osobom.

Wciąż trwają prace nad udoskonaleniem leczenia, które mogłoby ocalić życie osób po przebytych zawałach. Do tego czasu osoby takie jak emeryci można ulokować w dom seniora brzesko, gdzie uświadczą profesjonalnej pomocy

www.lubuskiranking.pl