Pakiet onkologiczny to zestaw aktów prawnych, które mają na celu wprowadzenie szybkiej terapii onkologicznej. Dzięki takiemu pakietowi ustaw, pacjenci z nowotworem i innymi schorzeniami mają mieć ułatwione leczenie, a co za tym idzie życie. Założeniem pakietu onkologicznego jest skrócenie kolejek do lekarzy onkologów oraz przyspieszenie diagnostyki.

Pakiet tworzy osobną grupę pacjentów, którzy oczekują na udzielenie pomocy z obszaru onkologii. Pacjenci z nowotworem złośliwym mają mieć zapewnioną całościową opiekę podczas każdego etapu leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zakładać pacjentom zielone karty, które są przepustką do szybkich badań i ewentualnej terapii bez limitu.

Wprowadzenie pakietu onkologicznego ma przede wszystkim zredukować kolejki dla osób, u których występuje podejrzenie nowotworu. Pakiet ma także uporządkować cały proces diagnostyki i leczenia chorych oraz przyspieszyć badania i kompleksowe leczenie. Dzięki sprawnemu działaniu możliwe będzie obniżenie śmiertelności pacjentów onkologii, a także zmniejszenie kosztów terapii, jeśli choroba zostanie wcześnie wykryta.

Zielona karta, czyli Karta Onkologiczna, może być wystawiana dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Taki pacjent ma prawo ominąć kolejki i szybko trafić do lekarza, który skieruje go na szereg badań. Na podstawie wyników, specjalista zadecyduje czy wymagane jest dalsze leczenie.

W założeniu, diagnoza musi być postawiona w ciągu 9 tygodni od pierwszej wizyty u lekarza.